ทำไมต้องใช้เครื่องมือเจาะเสาเข็มแบบสามขา

 

         การทำเสาเข็มเจาะ โดยใช้เครื่องมือเจาะเสาเข็มแบบสามขานั้น มีความสะดวกค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นเครื่องมือขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายง่าย ทำงานได้ภายในบริเวณจำกัด เช่น ใต้เพดานต่ำๆ ในซอกแคบ หรือมุมตึก หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อน ซึ่งปั้นจั่นไม่สามารถเข้าไปตอกเสาเข็มได้ หรือบริเวณที่ต้องการดังนั้นต้องการเสาเข็มจำนวนมาถ้าเราใช้เสาเข็มตอกการแทนที่ของดินจะมีปริมาณสูงมาก อาจส่งผลเสียถึงอาคารใกล้เคียง จึงใช้เสาเข็มเจาะมาใช้ในงานก่อสร้าง

 

Visitors: 46,810